N.Gəncəvi əsərlərinin təhlili mövzusunda dəyirmi masa keçirilib.

Qüdrətli söz və fikir ustadının əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlərinin aşılanması məqsədi ilə  dəyirmi masa keçirilib.

Ətraflı