Balakən Rayon Təhsil Şöbəsinin  2016-cı il üzrə vətəndaşların qəbulu qrafiki   

 

Vəzifəsi Qəbul günü Qəbul saat Ünvan

Balakən Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri
Vahid Əliyev

Çərşənbə axşamı, çərşənbə,
cümə axşamı
14.00-18.00 Balakən Rayon Təhsil Şöbəsinin qəbul otağı