Salban kənd ibtidai

Ünvan: Salban kəndi

Püştətala kənd ibtidai

Ünvan: Püştətala kəndi

Peçaqar kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Kortala kəndi