Yeni Şərif kənd tam orta

Ünvan: Yeni Şərif kəndi

Qaysa kənd tam orta

Ünvan: Qaysa kəndi

Meşəşambul kənd tam orta

Ünvan: Meşəşambul kəndi

Qazbölük kənd tam orta

Ünvan: Meşəşambul kəndi

İnternat şəhər ümumi orta

Ünvan: Balakən şəhəri H.Əliyev prospekti

Qaracabinə kənd ümumi orta

Ünvan: Qaracabinə kəndi

Beretbinə kənd ümumi orta

Ünvan: Katex kəndi

Qullar-3 s. kənd ümumi orta

Ünvan: Qullar kəndi

Poştbinə-2 s. kənd ümumi orta

Ünvan: Poştbinə kənd

Mazımçay kənd ümumi orta

Ünvan: Mazımçay kəndi

Tülü-2 s. kənd ümumi orta

Ünvan: Tülü kəndi

Acılıqbinə kənd ümumi orta

Ünvan: Acılıqbinə kəndi

Gülüzanbinə kənd ümumi orta

Ünvan: Gülüzanbinə kəndi

Roçəhməd kənd ümumi orta

Ünvan: Roçəhməd kəndi

Sarıbulaq kənd ibtidai

Ünvan: Sarıbulaq kəndi