Talalar-2 s. kənd tam orta

Ünvan: Talalar kəndi

Qazbinə kənd tam orta

Ünvan: Qazbinə kəndi

Qaravəli kənd tam orta

Ünvan: Püştətala kəndi

Kortala kənd tam orta

Ünvan: Kortala kəndi

İtitala kənd tam orta

Ünvan: İtitala kəndi

Katex-1 s. kənd tam orta

Ünvan: Katex kəndi

Katex-2 s. kənd tam orta

Ünvan: Katex kəndi

Katex-3 s. kənd tam orta

Ünvan: Katex kəndi

Katex-zavod kənd tam orta

Ünvan: Katex kəndi

Qarahacılı kənd tam orta

Ünvan: Katex kəndi

Sarıbulaq kənd tam orta

Ünvan: Sarıbulaq kəndi

Şambul kənd tam orta

Ünvan: Şambul kəndi

Qabaqçöl qəsəbə tam orta

Ünvan: Qabaqçöl qəsəbəsi

Xalatala kənd tam orta

Ünvan: Xalatala kəndi

Şərif-1 s. kənd tam orta

Ünvan: Şərif kəndi